Valberedningen

Sammankallande
Barbro Gossas, Borlänge

Övriga ledamöter
Ingmarie Nilsson, Älvdalen
Emma Henriksson, Falun
Jonas Wittink, Gagnef
Daniel Svedin, Falun

Comments